Εγγραφές

Η συμμετοχή στην ημερίδα “Ο Χρήστος Λαμπράκης και η πρόσφατη ιστορία” είναι δωρεάν.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας στην ανωτέρω ημερίδα, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής 
(Περιορισμένος αριθμός θέσεων)