Ριζάς Σωτήρης

Ο Σωτήρης Ριζάς είναι διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν visiting research associate στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του King’s College/University of London και visiting fellow in Research στο Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών του Princeton. 

Έχει γράψει μεταξύ άλλων τα βιβλία: 

  1. America and Europe Adrift. Transatlantic Relations after the Cold War, Praeger 2022 
  1. Η Ελληνική Πολιτική μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Κοινοβουλευτισμός και δικτατορία, Καστανιώτης 2008 
  1. Απ΄ την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Καστανιώτης 2011 
  1. Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας. Ο Βενιζέλος, ο Αντιβενιζελισμός και η Μικρά Ασία, Καστανιώτης 2015 και 2022 
  1. Οι Μεγάλες Δυνάμεις και η Επανάσταση, Μεταίχμιο 2021