Καραποστόλης Βασίλης

Ο Βασίλης Καραποστόλης είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολιτισμού και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχουν δημοσιευτεί πολλές μελέτες, δοκίμια, καθώς και λογοτεχνικά του έργα. Τελευταία βιβλία του είναι το  «Ο παλμός του κόσμου-αγώνες της αγάπης στον καιρό μας» και «Μούσες εναντίον Σειρήνων-ο γόνιμος άνθρωπος σ’ έναν άγονο κόσμο».